Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

About: ગોવિંદ ( સ્વપ્ન પટેલ

વેબસાઇટ
https://swapna99.wordpress.com
વિગતો
ગોવિંદ પટેલ . (સ્વપ્ન જેસરવાકર) વતન== જેસરવા .=તા=પેટલાદ જીલ્લો=આણંદ.= (ગુજરાત) પ્રાથમિક શિક્ષક= ૧૯૯૦=૧૯૯૩ ૧૯૯૦ ફેબ્રુઆરી અમેરિકા આગમન મહાગુજરાતની ચળવળમાં ૧૧ વર્ષની ઉમરે ભાગ લીધો. નવનિર્માણ-કટોકટીમાં સક્રિય=સ્વર્ણિમ ગુજરાતની ઉજવણી માટે ચીનમાં ગુજરાતના ૬૦૦૦ ફ્લેગ બનાવડાવી ગુજરાતભર માં વિતરણ .

Posts by ગોવિંદ ( સ્વપ્ન પટેલ:

Older Posts »